Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2015

anavis
6513 0b9f 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaszicko szicko

March 16 2015

anavis
anavis
7565 a370
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viainvincible invincible

January 31 2015

anavis
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— słowa niewypowiedziane
Reposted fromunco unco vianieuciekaj nieuciekaj
anavis
A jeśli to ma być taka prawdziwa miłość, to do śmierci i nigdy na odpierdol.
— tak!
4278 5065

pocahoass:

Me in pretty much every social event

Reposted fromwestwood westwood viawstan wstan
anavis
[…] jestem jedynie sumą bólu, otwartą raną, która może okazać się śmiertelna.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viawstan wstan
anavis
2978 6d62
Reposted fromdrogadoraju drogadoraju viawstan wstan
1588 f131 500
Reposted fromcemeterytrash cemeterytrash viainvincible invincible
anavis
1444 f26d

January 25 2015

anavis
4910 dd0f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatereseek tereseek

January 21 2015

9413 cf6b 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viatereseek tereseek
anavis
0872 5cae
Reposted fromadzix69 adzix69 viacats cats
anavis
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą.
— Wisława Szymborska
Reposted fromdifferent-love different-love viatereseek tereseek
anavis

January 12 2015

9353 1c11
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viakitana kitana
anavis
6279 2969
Reposted fromrol rol viakitana kitana
anavis
Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaliwa maliwa

January 08 2015

anavis
Potrzebuję samotności.
Chcę być sama. Jednocześnie boję się tego, co samotność ze mną zrobi. 
Czy oduczę się mówić?
Czy przestanę się kąpać i myć zęby?
Czy któregoś dnia będę siedzieć przy stole w kuchni, zapychając usta czekoladą, żelkami, ciastkami i bułkami, aż zrzygam się do zlewu? 
— "ta, którą nigdy nie byłam" Majgull Axelsson
Reposted fromShinzoGekai ShinzoGekai

December 19 2014

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl